Milí sousedé,

naši zastupitelé dnes jednohlasně podpořili usnesení, že hřiště se nebude zmenšovat ani kácet. Ujistili nás také, že nechystají žádné další zábory zeleně. Máme ohromnou radost.

Velice Vám všem děkujeme za podporu. Za to, že jste nám nosili své podpisy (celkem více než 400!), že se ptáte, jak to vypadá, že nám držíte palce. Dětem děkujeme za krásný dopis, který samy napsaly panu starostovi.

Děkujeme všem zastupitelům a zvláště těm, kteří s námi byli v kontaktu.

Z Patnáctky náš domov zejména panu Marcelu Pencákovi, paní Radce Daníčkové a paní Janě Vachulové. Jim i všem zastupitelům Patnáctky náš domov děkujeme za podporu od samého počátku.

Za ANO děkujeme panu starostovi Milanu Wenzlovi, paní Lence Klasnové, paní Kateřině Táflové, panu Davidu Hájkovi, panu místostarostovi Václavu Bílkovi a paní místostarostce Jitce Kolářové za milé schůzky i čas, který nám věnovali.

Za TOP 09 děkujeme panu Josefu Miškovskému a panu Pavlu Peškovi a za ODS panu místostarostovi Frauenterkovi, paní Lucii Prinzové a panu Ladislavu Linkovi za cenné informace a podnětné diskuze.

V neposlední řadě děkujeme za čas, který nám věnovala, paní vedoucí odboru životního prostředí Zuzaně Venclíkové.

Moc Vás zdravíme a těšíme se na další setkání na našem hřišti!