Dobrý den,

děkujeme za obrovskou podporu vás všech. Aktuálně petice Zachraňme hřiště čítá 1 200 fyzických podpisů a téměř 300 podpisů elektronických. POKUD JSTE PODEPSALI POUZE E-PETICI NA WEBU, ZAJDĚTE PROSÍM PODEPSAT I PAPÍROVOU PETICI, MAGISTRÁR HL. MĚSTA PRAHY RESPEKTUJE POUZE FYZICKÉ PODPISY NA PAPÍROVÉM PETIČNÍM ARCHU. Přesné adresy petičních stánků jsou v příloze na letáku (Taškent v Albertu u kas před Zásilkovnou, Norma u kas, poliklinika Tenisová v přízemí před lékárnou). PETICE STÁLE POKRAČUJE. DĚKUJEME.

Jak jsme vás již informovali, dne 12.6.2024 jsme na kontrolní radě magistrátu hl. města Prahy svým projevem upozornili zastupitele na naši petici a argumenty, proč k takové občanské iniciativě došlo. Výsledkem bylo pozvání na velké zasedání zastupitelů hl. města Prahy na 20.6.2024, kde jsme dostali šanci vyjádřit argumenty naší aktivity a spolu s občany přesvědčit zastupitele o pravdivosti těchto argumentů. Ačkoliv občanská iniciativa Zachraňme hřiště je čistě apolitická, dny před konáním daného zasedání na magistrátu jsme strávili vyjednáváními s několika představiteli politických stran, kterým jsme předkládali plánky, dokumenty, argumenty a ti je dále sdělovali ve svých klubech. Našli jsme pochopení u stran Piráti (konkrétně Ing. Michal Gust, Ing. Eva Tylová, Ing. Radka Daníčková), Praha Sobě (Mgr. Kristýna Drápalová, Ing. Adam Schneiherrovi, MSc., Ph.D.), z Nezařazených u JUDr. Hany Kordové Marvanové. Tyto strany při hlasování na magistrátu zastupitelstva petici a návrh usnesení aktivně podpořili. Ačkoliv jsme vyjednávali i s představiteli ANO, aktivně se za občanskou inciativu na záchranu hřiště a zeleně nepostavili a tím chyběly nezbytné hlasy při hlasování o návrhu usnesení, kterým by magistrát hl. města Prahy vymanil hřiště z plánované investiční akce na Praze 15. V příloze zasíláme přehled hlasování jednotlivých stran a zastupitelů. Zastupitelé stran ANO, SPOLU, SPD pro zachování hřiště nehlasovali nebo se zdrželi hlasování. Pro záchranu hřiště chybělo pouhých 6 hlasů.

Patří se náležitě uvést, že Patnáctka náš domov (konkrétně PhDr. Marcel Pencák, Ph.D.) aktivně pomáhá dané akci od samého začátku. Členové petičního týmu nejsou příslušníky žádné politické strany či uskupení. Jsme pouze občané Prahy 15 a naším cílem je zachránit jedinečné dětské hřiště a zeleň na sídlišti, kde vyrůstaly či právě vyrůstají naše děti a přejeme si, aby i v budoucnu jejich děti mohly toto krásné hřiště pod stromy využívat.

Děkujeme vám všem, co jste věnovali záchraně hřiště a zeleně svůj hlas a zejména velké poděkování směřuje k vám, kteří jste přišli hřiště a zeleň podpořit osobně na zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy. Osobně se zúčastnilo náročného zasedání celkem 10 řečníků. Další 4 lidé nám poskytli své projevy a svědectví o podivném zákulisí hlasování v domech okolo daného hřiště, vše jsme zastupitelům přednesli. Děkujeme za vaši statečnost, energii a čas. Jednání nebylo lehké, podmínky vyjednávání v tak velkém a hlučném sálu ještě těžší, ale podařilo se nám vzbudit pozornost a upozornit na daný projekt v dostatečné míře tak, aby s námi členové magistrátu hl. města Prahy i nadále jednali v této záležitosti. Zastupitelstvo hl. města Prahy odhlasovalo, že investor celé akce na sídlišti Hornoměcholupská na Praze 15, p. Michal Hroza (TOP 09) z magistrátu hl. města Prahy (radní pro oblast infrastruktury a technické vybavenosti) s námi bude hledat řešení. Během letních prázdnin máme přislíbenou jeho osobní účast na pozemku hřiště a my ho provedeme danou lokalitou tak, aby na vlastní oči viděl a pochopil, jaký zásah vyprojektovala radnice Prahy 15 na tomto území. Bude mít tak možnost vyhodnotit sám, zda jsou naše výhrady opodstatněné.

Radnice Prahy 15 totiž prezentuje nutnost výměny hřiště za parkoviště z důvodu bezpečí občanů, i přesto že je zjevné, že velká hasičská auta projedou ohybem ulic Sáňkařská/Bruslařská už jen tím, že se změní způsob parkování na podélný. Hřiště v silnici nestojí, a nemůže tak ani hasičským vozům překážet. Překáží jim auta parkující dnes napříč, nikoliv hřiště.

Dalším argumentem radnice Prahy 15 je tlak vybudovat lidem parkovací místa přímo před vchodem jejich domů, ačkoliv je jasné, že cca. 18 stání na novém parkovišti místo hřiště danou situaci nezachrání. (Plánek sice umísťuje 23 aut na nové parkoviště místo hřiště, ale jelikož u vjezdu a výjezdu bude muset být na silnici vždy volno kvůli přehlednosti a manévrování, tak min. 4 až 8 parkovacích míst na dané silnici bude muset být volných, tzn. ve výsledku nové parkoviště nepřinese 23 nových parkovacích míst, ale mnohem méně). Požadujeme po radnici koncepčnější řešení pro parkování na sídlišti Hornoměcholupská. Nový Taškent, kde radnice Prahy 15 vyjednala 80 parkovacích míst přes noc a velké parkoviště pod bazénem je v dosahu 3 až 4 minut volné chůze.

Radnice Prahy 15 navíc neudává ve svém projektu žádné údaje o zásahu do zeleně, a přitom je opět zjevné, že musí dojít ke kácení některých stromů a k velkému záboru zeleně, a to nejen na hřišti, ale i v okolních ulicích, zejména v Golfové. Právě z tohoto důvodu chceme panu Hrozovi tuto lokalitu osobně ukázat, aby i on viděl, že k výraznému zásahu do zeleně rozhodně dojde, ačkoliv ve svém projevu na zasedání zastupitelstva na magistrátu četl, že projekt se zeleně nedotkne.

Na jednání budou přítomni i zastupitelé Prahy 15, rádi si necháme plán stavebních úprav přímo na místě ukázat a p. Hroza z magistrátu hl. města Prahy, investor celého plánu, tomu všemu bude osobně přítomen. Proto neztrácejme naději, o hřišti a zeleni se ještě bude jednat a máme přislíbenou pomoc slovy p. Ondřeje Prokopa (ANO) z magistrátu hl. města Prahy, že se můžeme znovu na něj obrátit, pokud jednání s námi budou neseriózní. Nezbývá nám než věřit, že i politici dodrží svá slova.

Ještě závěrečné informace k zasedání zastupitelů hl. města Prahy dne 20.6.2024.

Celkem 27 zastupitelů vyjádřilo našemu hřišti podporu, v příloze zasíláme výpis výsledku hlasování, kde jsme požadovali vyjmout hřiště se zelení z příslušného projektu chystaných změn na sídlišti Hornoměcholupská. V daném výpisu zastupitelka Jana Komrsková z Pirátů je uvedena, že nehlasovala, ale to bylo způsobeno dočasnou technickou závadou a v záznamu je vyznačeno, že hlasovala pro naší petici a návrh usnesení.

Celkem 36 zastupitelů bohužel pro záchranu hřiště nehlasovalo nebo se zdrželo hlasování. Žádný zastupitel hl. města Prahy však nebyl doslova proti naší iniciativě, což je sice potěšující, přesto ale 36 hlasů v tichém souhlasu tak zmařilo šanci hřiště a zeleň ochránit před blížícími se stavebními úpravami na Praze 15.

V příloze naleznete přehledný výsledek hlasování všech zastupitelů hl. města Prahy (Pozn.: Jana Komrsková z Pirátů: Pro).

V příloze naleznete i plánky dvou verzí řešení dopravní situace na sídliště Hornoměcholupská. Nikde není jasně definován zásah do zeleně, ke kterému musí ale dojít na četných místech sídliště Hornoměcholupská.

verze maximalistická (tuto verzi nekompromisně prosazuje radnice Prahy 15)

 • podélné parkování aut v ulicích Sáňkařská a Bruslařská
 • umožní průjezdnost velkých vozů včetně hasičů, bezpečnost občanů je tak plně vyřešena už jen změnou parkování, aktuálně se parkuje na jedné straně silnice příčně, což neumožňuje průjezd velkým záchranným vozům, parkování je přitom aktuálně zde nelegální, ale není pokutované, změna příčného stání v podélné přinese na tomto místě úbytek parkovacích míst
 • hřiště v ohybu ulic Sáňkařská/Bruslařská vyměněno za parkoviště se zásahem do vzrostlých stromů a záborem travnaté plochy
 • nové výrazně menší hřiště bez volné plochy a pískoviště před hospodou Na Pahorku, přislíbeny jsou i herní prvky různě po sídlišti Hornoměcholupská, ale zatím bez souhlasu bytových vlastníků a majitelů pozemků, kde by údajné herní prvky měly být umístěny
 • příčné parkování aut v ulici Golfová ze strany polikliniky Golfová
 • zrušení chodníku, posun plotu a zásah do zeleně s řadou vzrostlých stromů – v jakém měřítku?,  změna způsobu parkování zde má přinést několik parkovacích míst navíc
 • nová parkovací místa namísto zeleně v Sáňkařské i Bruslařské dál mimo hřiště

verze minimalistická (tato verze nebyla při hlasování v domech kolem hřiště vůbec nabídnuta k hlasování)

 • podélné parkování aut v ulicích Sáňkařská a Bruslařská stejné jako u verze maximalistické
 • hřiště v ohybu ulic Sáňkařská/Bruslařská zachováno
 • podélné parkování aut v ulici Golfová zachováno
 • nová parkovací místa namísto zeleně v Sáňkařské i Bruslařské dál mimo hřiště

Prosíme, pomozte nám a sdílejte své názory na sociálních sítích. Můžete také přeposlat tento email svým přátelům a známým. Ať se nám podaří hřiště společně zachránit!

Děkujeme všem za podporu, petice je i nadále na petičních stáncích k podpisu, abychom magistrát hl. města Prahy přesvědčili, že lidem opravdu na daném hřišti a zeleni záleží. O dalším průběhu vás budeme informovat.

Pěkné léto!

Petiční tým Zachraňme hřiště

Hřiště v sociálních sítích a médiích:

 • Patnáctka náš domov:
https://www.facebook.com/15nasdomov/posts/pfbid02LtJvjLT1WpJYfoGzNSoXC2H6w4iyrzvV9XrA9muafiDAaYpKwoGttHsvAU1LENGFl
 • Piráti:
https://www.facebook.com/100072138022024/posts/484172450664018/?rdid=uGk8SAQ2WQifY7Mm
 • Praha sobě (Adam Scheinherr):
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=878307704118410&id=100058175644052&rdid=fyI24aFYV88IHMFF
 • Hana Kordová Marvanová:
https://x.com/HanaMarvanova/status/1803958936472580242?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet
 • Média:
Maximalizace parkování na úkor zeleně a dětského hřiště
Bez záborů zeleně