Proč zachránit hřiště uprostřed stromořadí

Chrání děti

Stromy chrání děti i dospělé před všemi druhy smogu: před výfukovými plyny, před hlukem i před vizuálním smogem. V teplých dnech ochlazují vzduch a poskytují stín. Děti mají dost prostoru na hraní.

Je nenahraditelné

Stromy jsou vzrostlé až do výšky okolních šestipatrových domů. Hnízdí v nich ptáci a děti si pod nimi rády hrají. Vybudování nového malého hřiště u hospody Na Pahorku je jistě možné, avšak stávající velké hřiště uprostřed stromů by nenahradilo.

Parkovat by stejně nešlo

Nová parkovací místa by byla ihned zase zaplněná. Jde o pouhých 23 míst. V okolí hřiště však chybí stovky parkovacích míst. Tento problém nevyřeší ani zrušení všech hřišť, vykácení všech stromů a vybetonování všech trávníků. Motoristé mají možnost parkovat na vzdálenějších parkovištích.

Co říkají sousedé

Zachovejme dětem krásné hřiště. Děti jsou důležitější, než auta.
Maminky a tátové

Maminky a tátové

Je to jediné hřiště v okolí s tak krásnými stromy. Je tu stín a klid. Nechceme na tomto místě auta.

Děti

Děti

Máme to tu rády. Už před třemi lety jsme napsaly dopis panu starostovi a hřiště zachránily. Proč musíme znovu bojovat?

Babičky a dědové

Babičky a dědové

Chodíme si sem rádi sednout. Jinde to tu nejde. Na toto hřiště chodily naše děti, když byly ve školce. Moc vám držíme palce, ať je na radnici přesvědčíte!

Aktuality

Co můžeme dělat dál

Dobrý den, děkujeme za obrovskou podporu vás všech. Aktuálně petice Zachraňme hřiště čítá 1 200 fyzických podpisů a téměř 300 podpisů elektronických. POKUD JSTE PODEPSALI POUZE E-PETICI NA WEBU, ZAJDĚTE PROSÍM PODEPSAT I PAPÍROVOU PETICI, MAGISTRÁR Číst více…

Spojte se s námi:

info@zachranmehriste.cz