Milí sousedé,

naši žádost o záchranu hřiště projedná zastupitelstvo již ve středu 9. 12. 2020 od 15:00 hodin v sále TJ Sokol Hostivař – ve Švehlově sokolovně, U Branek 674, Praha 10 – Hostivař.

Zastupitelstvo má jedinečnou možnost rozhodnout, aby dětské hřiště nebylo zmenšeno a vykáceno. Stačí, aby přijalo následující usnesení:

Zastupitelstvo MČ Praha 15 nesouhlasí s vykácením stromořadí a zmenšením dětského hřiště v ohybu ulic Sáňkařská a Bruslařská.

Aktuálně je bohužel navrženo pouze usnesení, jímž zastupitelstvo bere petici na vědomí a ukládá panu místostarostovi, aby o ní informoval Magistrát. To však hřiště zachránit nemůže. Pozemek, na kterém se nachází hřiště, je ve správě naší městské části, a proto musí právě naše zastupitelstvo rozhodnout, že ho zmenšit ani vykácet za účelem vybudování několika parkovacích míst nechce. Pokud tak nerozhodne, bude možné v projektu pokračovat.

Návrh na zábor hřiště ve prospěch parkovacích míst byl přitom v rámci širšího projektu uličních úprav již zaslán na Magistrát se žádostí o jeho součinnost.

Stěžejním argumentem pro vykácení hřiště je, že ohybem ulic Sáňkařská a Bruslařská neprojedou hasiči. Hasičům však v cestě nestojí téměř 50 let staré stromy, nýbrž nelegálně parkující řidiči.

Zaparkovat v ohybu Sáňkařské a Bruslařské je problém. K jeho řešení však není třeba vykácet dětské hřiště.

  • Bez problémů a zdarma lze parkovat na 450 m vzdáleném parkovišti pod bazénem. V jeho oplocené části si lze za 750 Kč měsíčně pronajmout hlídané místo. Řada z nás tam již dávno parkuje.
  • Pouhých 150 m od hřiště je v noci zcela prázdné parkoviště LIDLu. Naše Městská část však zatím LIDL vůbec ohledně parkování neoslovila. Mohla by navrhnout například možnost parkování pro rezidenty od 20 do 8 hodin zdarma či za 20 Kč. Tuto možnost nabízí například na Praze 7 OC Stromovka.
  • Třetí možností je výstavba podzemního parkoviště. Ani tuto možnost však naše městská část vůbec nezvažuje a Magistrátu nenavrhuje. Důvodem je, že takové parkování by bylo placené, za cca 1000 až 1200 Kč měsíčně.

Vykácení a zmenšení hřiště by umožnilo „legalizovat“ přibližně 15 parkovacích míst.

Za zachování hřiště s krásnými stromy bojují stovky lidí. Rodiny s dětmi, senioři i další sousedé, kteří si stromů váží.

Kteří zastupitelé dají přednost zájmům dětí, a kteří se přikloní k betonování, se dozvíme již ve středu.